Cách do size dây chuyền

Chiều dài của một dây chuyền/vòng cổ thông thường tại HANADA là từ 40cm cộng thêm khoen con từ 3-5cm.

Cách 1: Đo chiều dài của 1 sợi dây đeo vừa sẵn có (độ chính xác cao).

  • Dùng thước để đo như hình vẽ.
  • Sau đó báo với HANADA số đo mà bạn đo được


Cách 2: Đo thủ công

Lưu ý bạn áp dụng cách này sẽ không đưa ra được kết quả chính xác (do có thể xê dịch sợi dây trong lúc đo) nhưng có thể sử dụng được.

  • Kiếm 1 sợi dây nhỏ, (chú ý không dùng loại dây co dãn như: dây thun…).
  • Dùng dây quấn quanh cổ, chỉnh dây theo vị trí mà bạn muốn đeo.
  • Sau đó đo độ dài sợi dây bằng thước đo.
  • Báo cho HANADA số đo mà bạn đo được.


Cách 3: Đo và nhận tư vấn trực tiếp tại các cửa hàng của Hanada

Cách chính xác nhất là bạn hãy ghé cửa hàng của HANADA để nhân viên có thể đo trực tiếp đúng size của bạn.